36

Škola

– Mama, kad počinje škola?
– Za tri meseca.
– To je tri puta po petnaest dana?
– Ne, to je tri puta po trideset dana.
– Šezdeset, sedamdeset, osamdeset, devedeset – računa Neša nekim svojim sistemom – pa ne možeš to da mi uradiš, mama!!!!
– Šta to?
– Pa da čekam toliko! Sredi da krenem ranije.

Advertisements