22

Muški jezik

– Izvadio sam đoku da piškim…
– Šta?!?!
– Tako se drugačije kaže piša.
– Nenade, to je ružna reč i neću više da čujem da je koristiš!!!!
– To mi dečaci pričamo muškim jezikom, mama.

Advertisements
47

Teaching

– Jeste li Vi profesorka? – upita me taksista na povratku sa službenog puta.
– Ne, informatičar.
– Ne volim kompjutere… ali volim profesorke… hoćete li da me naučite da radim na računaru?